Functiebeschrijving

WINAK PRAESIDIUMFUNCTIES

PRAESES
De Praeses (voorzitter) is het hoofd van de vereniging. Hij/Zij is eindverantwoordelijke voor alle activiteiten georganiseerd door de club, zetelt in de Kringraad en zit de vergaderingen voor. De praeses, vice-praeses en quaestor vormen samen het Hoogpraesidium: het hoogste orgaan binnen het praesidium.

VICE-PRAESES
De Vice-Praeses (vicevoorzitter) is de rechterhand van de praeses. Hij/Zij staat de praeses bij in al zijn/haar taken en neemt de verantwoordelijkheden van de praeses over bij afwezigheid. De vice-praeses zetelt ook in de Kringraad om de club mee te vertegenwoordigen.

QUAESTOR
De Quaestor (penningmeester) is verantwoordelijk voor het financiële gebeuren van de vereniging. Hij/Zij ziet toe op de rekening en alle transacties die gebeuren. Ook op activiteiten is de quaestor eindverantwoordelijke voor de kas en afrekeningen.

AB-ACTIS
De Ab-Actis (secretaris) heeft binnen WINAK een functie als monitor. Hij/Zij ziet toe op het goed verlopen van de innerlijke werking van de vereniging en wijst het praesidium, met name het hoogpraesidium, op haar taken. Daarom kan gekozen worden om de Ab Actis ook mee te laten zetelen in het hoogpraesidium, ook al wordt dit niet voorgeschreven in de statuten. Daarnaast krijgt de Ab Actis ook een plaats in elk comité van dat jaar, ook weer om het overzicht te houden en de commmunicatie tussen comité en praesidium te verzorgen.

HAGAR
De taak van Hagar-verantwoordelijke bestaat uit het behartigen van de belangen van het clublokaal, zowel binnen als buiten de vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor het onderhoud, de verhuur en de schoonmaak.

CANTOR
De Cantor staat de praeses bij in het voorzitten van cantus. Hij zorgt dat de juiste liederen gezongen worden op de juiste moment en probeert in de mate van het mogelijke verzoeken van de corona in te willigen.

SCHACHTENTEMMER
Het is de taak van de Schachtentemmer om de nieuwe lading schachten op te leiden tot goede commilitones. Hij/Zij organiseert de drill, de doop en zetelt in de schachtenbak. Dit gebeurt in samenwerking met de zedenmeester.

ZEDENMEESTER
De Zedenmeester ziet erop toe dat code 37 van het wetboek (zedenfeiten) niet plaatsvinden in de schachtenbak. Hij staat de schachtentemmer bij in zijn taak de bak WINAK schachten op te leiden tot volwaardige commilitones.

DUX FESTI
De Dux Festi (feestleider) staat in voor de organisatie van het Galabal en is mede verantwoordelijk voor het invullen en het goed laten verlopen van de lustrumgerelateerde activiteiten.

FEEST
De Feest staat in voor het mede-organiseren van TD's en het voorzien van inkopen voor activiteiten. Hij/Zij mag daarbij gebruik maken van de kleine berging in den Hagar en staat dus ook in voor het onderhouden van deze berging.

SCRIPTOR
De taak van de Scriptor bestaat erin het verenigingsblad, de Baloe, samen te stellen in samenspraak met de verantwoordelijke uitgever. Hij/Zij beslist over de inhoud van de Baloe. Op praesidiumvergaderingen heeft de scriptor de taak het verslag te schrijven.

P.R.
De taak van de Public Relations verantwoordelijke bestaat uit het onderhouden van contacten met sponsors. De P.R. dient erop toe te zien dat sponsorcontracten worden nageleefd, en wijst de praeses zonodig op de afspraken die daarin staan vastgelegd. Daarnaast verzorgt hij/zij ook een deel van de communicatie tussen WINAK en haar leden.

V.U.
De Verantwoordelijke Uitgever helpt de scriptor bij het samenstellen van de Baloe. Hij/Zij is tevens verantwoordelijk voor de uitgave van de Baloe, reclame, posters en overig drukwerk.

SPORT
De taak van een Sport houdt in dat hij/zij een medium is tussen de activiteiten georganiseerd door de UA Sportraad, en de leden van WINAK. Hier hoort natuurlijk ook bij dat de sport actief mensen moet ronselen om te komen sporten voor WINAK en zo de benodigde punten te verzamelen in de Interfac-competitie en de Antwerp Student League (ASL).

MENTOR
De taak van de mentor bestaat erin leden te werven, reclame te voeren, Baloe’s uit te delen en studietips te verschaffen. Het beheer, verbeteren en uitbreiden van Tuyaux is ook een van zijn/haar kerntaken. Tevens zijn zij de belangrijkste contactpersonen tussen de club en de studenten.

WEBMASTER
De Webmaster is verantwoordelijk voor de het onderhoud, de beveiliging en het updaten van de website.

PRAEGUSTATOR
De praegustatorfunctie wordt binnen WINAK gezien als erefunctie. De taak van de praegustator is letterlijk het voorproeven van zaken. In de praktijk komt dit neer op het correct aansluiten van bier en het afstellen van de tapinstallatie, controleren van cocktailverhoudingen, en het consumeren van eten.

ANDERE EREFUNCTIES
WINAK heeft over de loop van de jaren ook andere erefuncties gehad als onderdeel van het praesidium. Zo hebben we al enkele Praegustators, Nonkels, Peters, Meters en zelfs een SuperBram in ons praesidium gehad. Deze wonderlijke mensen hebben vaak ettelijke jaren ervaring en staan de rest van de ploeg met raad en daad bij. 

Fout | WINAK

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.